Psychosociale Therapie

In je leven kun je soms het gevoel hebben dat je vastloopt. Je leven loopt op dat soort momenten niet meer vanzelf: je vraagt je af of je wel goed bezig bent en je voelt je uit balans. Bijvoorbeeld op het gebied van werk, relatie, je eigen ontwikkeling of keuzes die je wil maken.

Om met moeilijkheden en problemen in het dagelijks leven om te kunnen gaan is het belangrijk dat je in contact staat met je eigen gevoelens, gedachten en gedrag. Door omstandigheden en/of ervaringen uit het verleden of in het heden kan het soms moeilijk zijn om goed in contact te staan met onszelf. Ook kunnen die ervaringen leiden tot een verwachting over hoe zaken in de toekomst zullen gaan. Sommige ervaringen bieden vertrouwen en hoop. Ervaringen kunnen ons echter ook belemmeren.

Met psychosociale therapie kan ik diverse werkvormen inzetten waardoor ik je kan ondersteunen je gevoelens vollediger te ervaren, je gedachten te verhelderen en je gedrag effectiever te maken. Het helpt je om weer dichter bij jouw eigen “Ik” te komen zodat je je weer plezieriger en zelfverzekerd voelt bij de dingen die je doet in het leven. Je gaat meer ruimte en inspiratie ervaren om op de manier te kunnen functioneren die jij verkiest.