Even voorstellen

Rony
Mijn passie ligt in het werken met mensen. Na jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, heb ik mijn hart gevolgd en het roer omgegooid. Na de opleiding maatschappelijk werk heb ik mij verder geschoold in lichaamsgerichte therapie,  familiezorg en de post-hbo opleiding psychosociale therapie.

Ik heb ervaring opgedaan in diverse werkvelden waaronder algemeen maatschappelijk werk, ambulante begeleiding van mensen met een lichamelijke beperking, psychosociale therapie en revalidatiemaatschappelijk werk (NAH, neurologische klachten als MS, Parkinson en aanhoudende lichamelijke klachten).

Visie
Mijn uitgangspunt is dat ieder mens uniek is, en een eigen kracht heeft. Gebeurtenissen of patronen uit het heden en verleden kunnen je belemmeren in je leven van alledag. In de begeleiding richt ik me op het (her)vinden en vergroten van je eigen kracht. Zo kun je, met jouw mogelijkheden en beperkingen, je leven weer inhoud en vorm geven zoals jij dit wilt.

Werkwijze
Na een kennismakingsgesprek kijken we gezamenlijk of en hoe we een zinvol traject kunnen vormgeven.  De begeleiding kan zowel individueel als in groepen plaatsvinden. Ik draag er zorg voor dat de begeleiding of ondersteuning aansluit bij de persoon en hulpvraag.