Kosten

Kosten
De kosten voor begeleiding op basis van PGB zijn € 60,=. Voor een huisbezoek wordt in overleg gekeken naar het uurtarief of extra vergoeding van reiskosten.

Eigen bijdrage
De kosten van de begeleiding kunnen betaald worden uit het PGB. Voor geïndiceerde zorg geldt een eigen bijdrage. Meer informatie over de hoogte van de kosten kun je krijgen via het CAK.