Zorgadvies

Als je zorg nodig hebt kan het soms lastig zijn om te weten waar je deze kunt halen en wat consequenties zijn van mogelijke keuzes.

Bij mijn praktijk krijg je zorgadvies op maat.

Op basis van alle mogelijkheden die er zijn kan er een eerste keuze gemaakt worden en kan ik de benodigde zorg voor je aanvragen. Het kan hierbij gaan om een indicatie vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Vanuit de Zorg Verzekerings Wet (ZVW) kan ik wel advies geven en een aanvraag doen voor zorg, deze zorg wordt echter geïndiceerd door de wijkverpleegkundige.

In het hele traject, van zorgadvies, aanvraag tot nagaan waar of bij wie je de zorgt wilt afnemen, kan ik begeleiding bieden. Het is ook mogelijk om mij maar voor een deel van het traject in te schakelen. Alles gebeurt op maat en met duidelijke en overzichtelijke informatie.

Benieuwd of ik iets kan betekenen? Neem dan contact met me op om naar mogelijkheden te kijken.